• /'sinθisaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác synthesise

  'sin•itaiz synthetize
  sin•itaiz

  Ngoại động từ

  Tạo ra (cái gì) bằng phương pháp tổng hợp
  Tổng hợp; kết hợp (các bộ phận) thành một thể

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hóa hợp, tổng hợp

  Xây dựng

  tổng hợp hóa

  Kinh tế

  tổng hợp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  divide , separate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X