• /,mænju'fæktʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chế tạo, sự sản xuất
  goods of foreign manufacture
  hàng hoá do nước ngoài sản xuất
  ( manufactures) hàng hoá sản xuất hàng loạt theo phương thức công nghiệp

  Ngoại động từ

  Sản xuất; chế tạo
  Bịa đặt; phịa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Kiểm tra và thử nghiệm trong quá trình chế tạo

  Cơ - Điện tử

  Sự sản xuất, sự gia công, sản phẩm, (v) chế tạo,gia công

  Kỹ thuật chung

  sự chế tạo
  sự gia công
  sự sản xuất
  cement manufacture
  sự sản xuất xi măng
  commercial manufacture
  sự sản xuất hàng hóa
  commercial manufacture
  sự sản xuất thương phẩm
  dry ice manufacture
  sự sản xuất đá khô
  ice manufacture
  sự sản xuất đá
  interchangeable manufacture
  sự sản xuất (hàng) khối
  small-lot manufacture
  sự sản xuất (hàng) loạt nhỏ
  small-scale manufacture
  sự sản xuất (hàng) loạt nhỏ
  sản phẩm
  sản xuất
  automobile manufacture
  hãng sản xuất ô tô
  cement manufacture
  sự sản xuất xi măng
  commercial manufacture
  sự sản xuất hàng hóa
  commercial manufacture
  sự sản xuất thương phẩm
  Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacture (CAD/CAM)
  Thiết kế bằng máy tính/Sản xuất được trợ giúp của máy tính
  computer-aided manufacture (CAM)
  sản xuất bằng máy tính
  date of manufacture
  ngày tháng sản xuất
  dry ice manufacture
  sự sản xuất đá khô
  dry ice manufacture
  sản xuất đá khô
  ice manufacture
  sự sản xuất đá
  ice manufacture
  sản xuất (nước) đá
  interchangeable manufacture
  sự sản xuất (hàng) khối
  small-lot manufacture
  sự sản xuất (hàng) loạt nhỏ
  small-scale manufacture
  sự sản xuất (hàng) loạt nhỏ

  Kinh tế

  chế tạo
  chế tạo (hàng hóa)
  sản xuất
  beet sugar manufacture
  sự sản xuất đường củ cải
  butter manufacture
  sự sản xuất bơ
  butterine manufacture
  sự sản xuất macgarin
  candy manufacture
  sự sản xuất bánh dẻo
  cane-sugar manufacture
  sự sản xuất đường mía
  casing manufacture
  sự sản xuất bọc giò
  certificate of manufacture
  giấy chứng nhận sản xuất
  certificate of manufacture
  giấy chứng nơi sản xuất
  cheese manufacture
  sự sản xuất fomat
  fat manufacture
  sự sản xuất chất béo
  gelatine manufacture
  sự sản xuất gelatin
  glue manufacture
  sự sản xuất nước đá
  milk powder manufacture
  sự sản xuất sữa bột
  mixed feed manufacture
  sự sản xuất thức ăn gia súc hỗn hợp
  of foreign manufacture
  do nước ngoài sản xuất
  of home manufacture
  sản xuất trong nước
  oil manufacture
  sự sản xuất dầu
  sausage manufacture
  sự sản xuất giò
  spice manufacture
  sự sản xuất gia vị
  tea manufacture
  sự sản xuất chè
  trial-manufacture
  chế tạo thử, sản xuất thử
  trial-manufacture
  sản xuất thử
  vinegar manufacture
  sự sản xuất giấm
  wholesale manufacture
  chế tạo hàng loạt, sản xuất quy mô lớn
  wholesale manufacture
  sản xuất quy mô lớn
  yeast manufacture
  sự sản xuất nấm men
  sự chế tạo
  sự làm
  sự sản xuất
  beet sugar manufacture
  sự sản xuất đường củ cải
  butter manufacture
  sự sản xuất bơ
  butterine manufacture
  sự sản xuất macgarin
  candy manufacture
  sự sản xuất bánh dẻo
  cane-sugar manufacture
  sự sản xuất đường mía
  casing manufacture
  sự sản xuất bọc giò
  cheese manufacture
  sự sản xuất fomat
  fat manufacture
  sự sản xuất chất béo
  gelatine manufacture
  sự sản xuất gelatin
  glue manufacture
  sự sản xuất nước đá
  milk powder manufacture
  sự sản xuất sữa bột
  mixed feed manufacture
  sự sản xuất thức ăn gia súc hỗn hợp
  oil manufacture
  sự sản xuất dầu
  sausage manufacture
  sự sản xuất giò
  spice manufacture
  sự sản xuất gia vị
  tea manufacture
  sự sản xuất chè
  vinegar manufacture
  sự sản xuất giấm
  yeast manufacture
  sự sản xuất nấm men

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X