• /in'kɔ:pərit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kết hợp chặt chẽ
  Hợp thành tổ chức, hợp thành đoàn thể

  Ngoại động từ

  Sáp nhập, hợp nhất, kết hợp chặt chẽ
  Hợp thành tổ chức, hợp thành đoàn thể
  Kết nạp vào tổ chức, kết nạp vào đoàn thể

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sát nhập

  Kỹ thuật chung

  cho vào
  chứa
  hợp nhất
  hợp thành
  đưa vào
  lắp vào
  gắn vào

  Kinh tế

  đoàn thể
  hợp nhất
  hợp thành tổ chức
  sáp nhập
  thành lập công ty

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X