• /'tæbjʊlə(r)/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được xếp thành bảng (biểu, danh sách), được trình bày thành bảng (biểu, danh sách)
  a report in tabular form
  báo cáo ghi thành bảng
  Phẳng như bàn, phẳng như bảng
  a tabular stone
  một hòn đá phẳng như bàn
  Thành phiến, thành tấm mỏng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảng, dạng bảng

  Điện lạnh

  theo bảng

  Kỹ thuật chung

  bảng
  in tabular form
  ở dạng bảng
  tabular data
  dữ kiện dạng bảng
  tabular differences
  hiệu số bảng
  tabular dimension
  kích thước bảng
  tabular drawing
  sự vẽ bảng
  tabular language
  ngôn ngữ bảng
  tabular report
  báo cáo bằng bảng
  Tree And Tabular Combined Notation (TCCN)
  chú giải bảng và cây kết hợp
  dạng bảng
  in tabular form
  ở dạng bảng
  tabular data
  dữ kiện dạng bảng

  Kinh tế

  được trình bày thành bảng
  dưới dạng bảng biểu
  trình bày thành bảng
  xếp thành bảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X