• Ô tô

    đuôi xe

    Giải thích EN: A similar decorative element on the rear of a motor vehicle, as on American automobiles of the 1950s.. Giải thích VN: Một bộ phận dùng để trang trí ở duôi sau của ô tô, như trên xe của Mỹ đời 1950.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X