• /´teilə¸meid/

  Thông dụng

  Tính từ

  May đo, do thợ may làm ra
  Hoàn toàn thích hợp
  he seems tailor-made for the job
  nó có vẻ hoàn toàn thích hợp với công việc này

  Danh từ

  Quần áo phụ nữ giản dị; nghiêm chỉnh
  Điếu thuốc cuộn máy

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  được chế tạo riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X