• /æpt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có khuynh hướng hay, dễ
  apt to take fire
  dễ bắt lửa
  apt to promise apt to forget
  dễ hứa thì lại hay quên
  Có khả năng, có thể
  such a remark is apt to be misunderstood
  một lời nhận xét như thế có thể bị hiểu lầm


  Có năng khiếu; có năng lực, tài, giỏi; nhanh trí, thông minh
  an apt child
  một đứa bé có năng khiếu
  to be apt at mathematics
  có năng khiếu về toán, giỏi toán
  Thích hợp, đúng
  an apt quotation
  một câu trích dẫn thích hợp
  there is no apter word
  không có từ nào đúng hơn

  Danh từ

  ( (viết tắt) của Advanced Passenger Train)) tàu hoả chở khách tốc hành
  ( (viết tắt) của Apartment) căn hộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X