• Xây dựng

  hệ thống định thuế
  hệ thống giá cước

  Kinh tế

  chế độ thuế quan
  British preferential tariff system
  chế độ thuế quan ưu đãi của Anh
  dual tariff system
  chế độ thuế quan kép
  two column tariff system
  chế độ thuế quan hai cột (có hai loại thuế suất)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X