• Hóa học & vật liệu

  hiệu số nhiệt

  Vật lý

  gradien nhiệt độ

  Kỹ thuật chung

  độ chênh nhiệt độ
  arithmetic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình cộng
  greatest temperature difference
  độ chênh nhiệt độ tối đa
  inside-outside temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trong-ngoài (phòng)
  logarithmic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình lôgarit
  maximum temperature difference
  độ chênh nhiệt độ tối đa
  mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình
  minimum temperature difference
  độ chênh nhiệt độ nhỏ nhất
  predetermined temperature difference
  độ chênh nhiệt độ cho trước
  hiệu nhiệt độ
  arithmetic mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình cộng
  design temperature difference
  hiệu nhiệt độ tính toán
  designed temperature difference [split]
  hiệu nhiệt độ tính toán
  entering temperature difference
  hiệu nhiệt độ tại cửa vào
  inside-outside temperature difference
  hiệu nhiệt độ trong-ngoài phòng
  log-mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình loga
  logarithmic mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình loga
  maximum temperature difference
  hiệu nhiệt độ tối đa
  mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình
  noise equivalent temperature difference
  hiệu nhiệt độ tương đương tạp nhiễu
  spatial temperature difference
  hiệu nhiệt độ không gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X