• /´speiʃəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác spacial

  Tính từ

  (thuộc) không gian; nói về không gian, có trong không gian
  the spatial qualities of the new concert hall
  những phẩm chất về không gian của phòng hoà nhạc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không gian

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc không gian

  Kỹ thuật chung

  không gian
  plane-spatial system
  hệ thống không gian phẳng
  spatial analysis
  phân tích không gian
  spatial arrangement
  sắp xếp (trong) không gian
  spatial coordinates
  hệ tọa độ không gian
  spatial data
  dữ liệu không gian
  spatial digitizer
  bộ số hóa không gian
  spatial dismemberment
  sự chia cắt không gian
  spatial domain
  miền không gian
  spatial feature
  đối tượng không gian
  spatial frame
  khung không gian
  spatial gid
  lưới tọa độ không gian
  spatial grid
  mạng không gian
  spatial hydraulic jump
  nước nhảy không gian
  spatial indexing
  chỉ số hóa không gian
  spatial interaction
  tương tác không gian
  spatial mobility
  tính động trong không gian
  spatial model
  mô hình không gian
  spatial modulation
  sự điều biến không gian
  spatial pattern
  hình mẫu không gian
  spatial pattern
  cấu trúc không gian
  spatial period
  chu kỳ không gian
  spatial position
  vị trí (trong) không gian
  spatial quantization
  lượng tử hóa không gian
  spatial query
  hỏi đáp không gian
  spatial resolution
  độ phân giải không gian
  spatial response
  đáp ứng không gian
  spatial self-fixation erection
  phương pháp định vị không gian
  spatial structure
  cấu trúc không gian
  spatial temperature difference
  hiệu nhiệt độ không gian
  spatial truss
  giàn không gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X