• Thông dụng

  Cách viết khác template

  Danh từ

  (kỹ thuật) mẫu, dưỡng, khuôn (tấm mỏng trên có biên dạng mẫu)
  Tiêu bản
  Bản mẫu

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tấm khuôn, dưỡng

  Xây dựng

  tấm thử

  Kỹ thuật chung

  calip
  khuôn mẫu
  templet command
  lệnh tạo khuôn mẫu
  dưỡng
  angle templet
  dưỡng góc
  arm support of templet
  cần đỡ dưỡng
  copy milling templet
  dưỡng phay chép hình
  copying templet
  dưỡng chép hình
  outline templet
  dưỡng đường viền
  outline templet
  dưỡng thép hình phẳng
  pass templet
  dưỡng (rãnh) cán
  ridge templet
  dưỡng (góc, cạnh) đỉnh mái
  sweep templet
  dưỡng làm khuôn
  testing with templet
  sự kiểm bằng dưỡng
  thread templet
  dưỡng ren
  tongue templet
  dưỡng ghi (xe lửa)
  bạc dẫn
  mạng che
  mạng lọc
  mẫu
  mô hình
  ván khuôn (đóng tàu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X