• /ʃɛlf/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .shelves

  Kệ, ngăn, giá (để đặt các thứ lên)
  Mặt, thềm; chỗ chìa ra trên vách đá
  the continental shelf
  thềm lục địa
  Dải đá ngầm; bãi cạn
  on the shelf
  (thông tục) xếp xó; bỏ đi; không còn có ích nữa (đồ vật)
  Ế chồng, quá thì, quá lứa (con gái)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Giá, kệ

  Hóa học & vật liệu

  đá ngầm bãi cạn

  Xây dựng

  móc để giá

  Kỹ thuật chung

  đá ngầm
  giá
  bãi cạn
  thềm
  continental shelf
  thềm lục địa
  continental shelf placer
  sa khoáng thềm lục địa
  shelf deposit
  trầm tích thềm lục địa
  shelf depreciation
  hạ thấp thềm lục địa
  shelf edge
  gờ thềm lục địa
  shelf edge
  rìa ngoài thềm lục địa
  thềm lục địa
  continental shelf placer
  sa khoáng thềm lục địa
  shelf deposit
  trầm tích thềm lục địa
  shelf depreciation
  hạ thấp thềm lục địa
  shelf edge
  gờ thềm lục địa
  shelf edge
  rìa ngoài thềm lục địa
  tầng
  high-rise shelf-type storehouse
  kho có giá nhiều tầng
  shelf battery
  giàn lạnh xếp tầng
  shelf battery (coil)
  dàn lạnh xếp tầng (xếp thành giá)
  shelf coil
  giàn lạnh xếp tầng
  shelf freezer
  máy kết đông kiểu giá (tầng)
  shelf freezer
  máy kết đông kiểu tầng
  shelf freezing
  kết đông kiểu tầng
  shelf freezing
  sự kết đông kiểu giá (tầng)
  shelf froster
  máy kết đông kiểu tầng
  vỉa

  Kinh tế

  bệ
  giá
  giá (bày hàng)
  shelf price
  giá trên giá bày hàng
  giàn
  ngăn
  freezing shelf
  ngăn làm đá
  refrigerated shelf
  ngăn làm lạnh
  shelf evaporator
  thiết bị bốc hơi nhiều ngăn
  shelf talker
  giấy yết thị nhỏ trên các ngăn
  shelf truck
  giá có nhiều ngăn di động

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X