• Hóa học & vật liệu

    giá trị tuyệt đối Thiele

    Giải thích EN: A characteristic ratio of the rate of reaction to diffusion for heterogeneous catalysis in a porous substrate. Giải thích VN: Tỷ số của một tỷ lệ của phản ứng của khuyếch tán cho xác tác tạp chất trong chất nền xốp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X