• BrE & NAmE /ðaʊ/

  Thông dụng

  (old use or dialect)

  Đại từ

  (Từ cổ, nghĩa cổ) mày, mi, ngươi, người
  Who art thou?
  mi là ai?
  Ngoại động từ
  Xưng mày tao
  Don't thou me
  Không được mày tao với tôi
  (Tiếng lóng) một nghìn (một ngàn) hoặc hàng nghìn (hàng ngàn), đặc biệt là với đồng Đô la
  a thousand or a thousandth
  Để gọi Chúa khi cầu nguyện


  Chuyên ngành

  Toán học / Hệ đo lường / Đơn vị
  1 phần nghìn của 1 inch
  one thousandth of an inch
  1 thou bằng 0.0254 mi-li-mét
  1 thou is equal to 0.0254 millimetre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X