• /intʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đảo nhỏ ( Ê-cốt)
  Insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm)
  Lượng nước mưa hoặc tuyết phủ sâu/dày một insơ
  Một chút, một chút xíu, một tí; một tấc (đất...)
  not to yield (give way) an inch
  không nhượng một bước
  ( số nhiều) tầm vóc
  a man of your inches
  người cùng tầm vóc như anh
  by inches
  nch by inch
  Dần dần; tí một; từng bước
  every inch
  về mọi mặt, hoàn toàn, hệt như
  to look every inch a sailor
  trông hệt như một thuỷ thủ
  give him an inch and he'll take an ell,give someone an inch and he'll take a mile, give someone an inch and he'll take a yard
  (tục ngữ) cho nó một thì nó vớ mười; cho nó được đằng chân nó sẽ lấn đằng đầu, được voi đòi tiên
  within an inch of
  suýt nữa, gần
  to flog somebody within an inch of his life
  đánh cho ai gần chết
  they came within an inch of missing the fast train
  súyt nữa thì họ lỡ chuyến tàu nhanh

  Động từ

  Đi lần lần, đi rất chậm, đi từng bước, dịch lần lần
  to inch along the street
  đi lần lần dọc theo phố
  to inch one's way forward
  tiến lên từng bước một

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  insơ
  track per inch
  số rãnh trên insơ

  Địa chất

  insơ (tấc Anh- 2,54 cm)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  creep , drag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X