• /sleɪv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nô lệ (đen & bóng)
  a slave to drink
  (nghĩa bóng) người nô lệ của ma men
  Người làm việc đầu tắt mặt tối, thân trâu ngựa
  Người bỉ ổi

  Nội động từ

  Làm việc đầu tắt mặt tối, làm việc như nô lệ
  to slave from dawn until midnight
  làm việc đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến khuya
  to slave at mathematics
  chăm học toán

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hệ lệ thuộc
  hệ thụ động
  máy tính phụ thuộc
  phụ

  Giải thích VN: Ví dụ như ổ đĩa phụ.

  thiết bị phụ thuộc
  thợ, tớ, phụ thuộc

  Xây dựng

  nô lệ

  Đo lường & điều khiển

  máy thụ động
  thiết bị phụ thuộc (phụ thuộc dẫn hướng)

  Điện lạnh

  thiết bị thụ động

  Kỹ thuật chung

  đầy tớ
  lệ thuộc
  bus slave
  thiết bị lệ thuộc bus
  slave application
  ứng dụng lệ thuộc
  thụ động
  master-slave manipulator
  tay máy chủ động-thụ động
  master-slave system
  hệ chủ động-thụ động
  slave antenna
  ăng ten thụ động
  slave cache
  bộ nhớ thụ động
  slave cache
  cache thụ động
  slave clock
  đồng hồ thụ động
  slave computer
  máy tính thụ động
  slave memory
  bộ nhớ thụ động
  slave processor
  bộ xử lý thụ động
  slave relay
  rơle thụ động
  slave station
  trạm thụ động
  slave store
  bộ nhớ trong thụ động
  slave store
  cache thụ động
  slave VCR
  VCR thụ động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X