• /sə:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nông nô
  Người bị áp bức bóc lột
  Thân trâu ngựa (nghĩa bóng)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nông nô

  Kinh tế

  người bị áp bức bóc lột
  người nông nô
  nông nô

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X