• /´tikə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng tích tắc (âm thanh nhẹ, lặp lại đều đều; nhất là của đồng hồ)
  on the tick
  đúng giờ
  at seven to the tick; on the tick of seven
  đúng bảy giờ
  (thông tục) khoảnh khắc, giây lát, tích tắc, một chút
  in a tick
  trong khoảnh khắc, trong giây lát
  just wait a tick!
  hãy đợi một lát!
  Dấu kiểm (dấu ghi bên cạnh một khoản mục trên một bản danh sách để biết là khoản mục đó đã được kiểm tra hoặc đã làm hoặc là đúng)
  to mark with a tick
  đánh dấu kiểm

  Nội động từ

  Kêu tích tắc (đồng hồ)
  ( + over) chạy không (một cái máy..)
  to tick off
  đánh dấu (để kiểm điểm)
  to tick off the items in a list
  đánh dấu các khoản của một danh sách
  to tich out
  phát ra (điện tín, tin tức) (máy điện báo)
  to tick away/by
  trôi qua (về thời gian)
  to tick something away
  đánh dấu sự trôi qua của thời gian (về đồng hồ..)
  to tick somebody off
  (thông tục) quở trách, la mắng ai

  Danh từ

  (động vật học) con bét, con ve, con tích (sống ký sinh và hút máu)
  Người khó chịu, người đáng khinh; đồ mạt rệp
  Vải bọc (nệm, gối) (như) ticking

  Danh từ

  (thông tục) sự mua chịu; sự bán chịu

  Nội động từ

  (thông tục) mua chịu; bán chịu cho (ai); mua chịu (hàng); bán chịu (hàng)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  con lắc; máy điện báo tự động in tin

  Kỹ thuật chung

  con lắc

  Kinh tế

  băng điện báo

  Giải thích VN: Hệ thống cung cấp báo cáo chạy theo bảng hình các hoạt động mua bán trên các thị trường chứng khoán, còn được gọi là ticker tape. Tên này bắt nguồn từ một cái máy hồi xưa in thông tin bằng cách bấm lỗ trên băng giấy tạo nên tiếng kêu tíc tắc rõ ràng khi băng chạy qua. Băng điện báo ngày nay là màn hình máy vi tính và từ ngữ này ám chỉ cả consolidated tape (băng tổng hợp) là loại cho biết ký hiệu chứng khoán, giá cuối cùng, số lượng mua bán trên thị trường và từ ngữ cũng ám chỉ dịch vụ tin tức bằng băng điện báo. Xem: Quotatiom Board, ticker tape.

  ticker tape
  băng điện báo (màn hình máy vi tính)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X