• Kỹ thuật chung

    mã nghiêng

    Giải thích EN: A code that tells a ball-type printing element the proper tilt and rotation angles for printing a given character. Giải thích VN: Là một mã số cho biết dạng dữ liệu trên cơ sở của độ nghiêng và góc quay theo các dữ liệu đăc trưng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X