• (đổi hướng từ Togs)
  /tɔg/

  Thông dụng

  Danh từ
  ( số nhiều) (thông tục) quần áo
  games togs
  quần áo thể thao
  summer togs
  quần áo mùa hè
  long togs
  (hàng hải) quần áo mặc khi lên bờ
  Ngoại động từ
  (thông tục) mặc quần áo thanh nhã; ăn diện
  to tog oneself up
  ăn mặc đẹp; diện
  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X