• Cơ khí & công trình

  ống nối cần khoan
  wash-over tool joint
  ống nối cần khoan xói

  Hóa học & vật liệu

  khớp nối ống khoan

  Kỹ thuật chung

  máy khoan ống

  Giải thích EN: A device that is used as a drill pipe stem support and coupling element. Giải thích VN: Là thiết bị dùng để khoan ống đỡ và cút nối.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X