• /´tɔ:'neidou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều tornadoes, tornados

  Bão táp, cơn lốc xoáy
  Gió tốc
  the town was hit by a tornado
  thành phố đã bị tàn phá bởi một cơn bão
  (nghĩa bóng) cuộc biến loạn, cơn bão táp
  political tornado
  cuộc biến loạn chính trị
  tornado of cheers
  tiếng hoan hô như bão táp, tiếng hoan hô như sấm dậy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cơn xoáy lốc
  cơn lốc
  vòi rồng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X