• /´wə:l¸wind/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơn gió cuốn, gió lốn
  sow the wind and reap the whirlwind

  Xem sow

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gió lốc
  gió xoáy
  vòi rồng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  slow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X