• (đổi hướng từ Totting)
  /tɔt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Một chút, một chút xíu
  Đứa trẻ nhỏ (như) tinny tot
  Cốc rượu nhỏ, một chút rượu (nhất là rượu mạnh)
  a tot of whisky
  một lý nhỏ uytky

  Danh từ

  (thông tục) ( (viết tắt) của total) tổng cộng, số cộng lại

  Động từ

  ( + up) (thông tục) cộng, cộng lại
  to tot up a column of figures
  cộng một cột số lại
  to tot up expenses
  cộng cái món chi tiêu
  ( + up) (thông tục) tổng cộng được, lên tới
  to tot up to 50d
  tổng cộng được 50 đồng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cộng, lấy tổng

  Kinh tế

  cộng
  cộng lại
  tổng cộng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  cast , foot , sum , total , totalize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X