• /dræm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) drachm
  Hớp rượu nhỏ; cốc rượu nhỏ
  to have a dram
  uống một cốc rượu nhỏ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X