• /ɔ:´θɔgənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) trực giao

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Trực giao

  Trực giao

  Toán & tin

  trực giao, thẳng góc
  completely orthogonal
  hoàn toàn trực giao

  Xây dựng

  trục giao
  orthogonal catenary network
  mạng lưới tiếp xúc trực giao
  vuông góc với nhau

  Kỹ thuật chung

  thẳng góc
  axonometric orthogonal projection
  phép chiếu trục đo thẳng góc
  orthogonal clearance
  khoảng hở thẳng góc
  orthogonal cut
  sự cắt thẳng góc
  orthogonal cutting
  sự cắt thẳng góc
  orthogonal polarization
  sự phân cực thẳng góc
  orthogonal signals
  các tín hiệu thẳng góc
  orthogonal wedge angle
  góc chêm thẳng góc
  orthogonal wedge angle
  góc mài sắc thẳng góc
  vuông góc
  orthogonal scanning
  sự quét vuông góc
  working orthogonal clearance
  khoảng trống làm việc vuông góc
  working orthogonal plane
  mặt phẳng làm việc vuông góc
  working orthogonal wedge angle
  góc chêm làm việc vuông góc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X