• Kỹ thuật chung

    hộp truyền, hộp dẫn

    Giải thích EN: A chamber in which thermosetting plastic is softened by heat and pressure before final curing. Giải thích VN: 1 hộp kín mà trong đó nhựa phản ứng được làm mềm bởi sức nóng và áp suất trước khi tới giai đoạn cuối cùng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X