• Toán & tin

  hằng số di chuyển
  số di chuyển

  Kỹ thuật chung

  hằng số biến năng

  Giải thích EN: A transducer rating, equal to one-half the natural logarithm of the complex ratio of the product of the effort to the effect variable. Also, TRANSFER FACTOR. Giải thích VN: Tỉ số biến năng, tương đương với 1,5 số lôga tự nhiên của tổ hợp các kết quả biến thiên đo được.

  Xây dựng

  hằng số số truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X