• Xây dựng

    cửa sập

    Giải thích EN: A lifting door on hinges or sliders, which covers an opening in a building structure along a roof, ceiling, or floor. Giải thích VN: Một cửa nâng dựa trên bản lề hoặc thanh trượt. Nó che một khoảng không dọc theo mái, trần hoặc sàn một tòa nhà.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X