• (đổi hướng từ Trilled)
  /tril/

  Thông dụng

  Danh từ

  Âm rung (của tiếng nói hay tiếng chim hót)
  (âm nhạc) sự láy rền, tiếng láy rền (tiếng của hai nốt một âm hay một bán âm riêng rẽ chơi hoặc hát nhiều lần nốt nọ sau nốt kia)
  (ngôn ngữ học) âm rung (âm của tiếng nói tạo nên bằng cách đọc 'r' trong khi rung lưỡi)

  Động từ

  (âm nhạc) láy rền, làm tiếng rung
  Đọc rung tiếng, đọc uốn lưỡi
  to trill the letter "r"
  đọc rung chữ " r"

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự ngân rung

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X