• /traip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lòng bò (dạ dày con bò.. dùng làm thức ăn)
  ( số nhiều) (thông tục) cỗ lòng
  Điều vô nghĩa, chuyện vớ vẩn
  Don't talk tripe!
  Đừng nói chuyện vớ vẩn!
  Bài viết tồi, bản nhạc dở

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X