• /bʌηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giường ngủ (trên tàu thuỷ, xe lửa)
  Như bunk bed

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi ngủ

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xếp chỗ ngủ cho

  Danh từ

  (từ lóng) sự cuốn xéo, sự biến, sự chuồn thẳng
  to do a bunk
  cuốn xéo, biến, chuồn thẳng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) như bunkum
  to talk bunk
  nói nhảm; nói xàm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  giường ngủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X