• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự hiệu chỉnh máy của xe có động cơ

  Kỹ thuật chung

  sự hiệu chỉnh máy

  Giải thích EN: A series of checks and adjustments on parts of a motor to keep it in efficient operating condition. Giải thích VN: Một loạt các công tác kiểm tra và điều chỉnh các bộ phận của một mô tơ để giữ nó trong điều kiện hoạt động hiệu quả.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X