• /i'fiʃənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có hiệu lực, có hiệu quả
  Có năng lực, có khả năng
  Có năng suất cao, có hiệu suất cao (máy...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hiệu dụng, hiệu nghiệm, hiệu suất; (thống kê ) hữu hiệu
  asymtotically efficient
  hữu hiệu tiệm cận

  Kỹ thuật chung

  có hiệu lực
  có hiệu suất
  có ích
  hiệu dụng
  efficient circuit
  sơ đồ hiệu dụng
  hiệu lực
  hiệu quả
  Efficient Consumer Response (ECR)
  đáp ứng khách hàng hiệu quả
  efficient estimator
  ước lượng hiệu quả
  efficient off-take rate
  hệ số thu hồi hiệu quả
  efficient packaging
  bao bì hiệu quả
  energy efficient
  hiệu quả năng lượng
  Simple and Efficient Adaptation Layer (ATM) (SEAL)
  lớp thích ứng hiệu quả và đơn giản
  hiệu suất
  code efficient
  hiệu suất mã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X