• /twi:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái véo, cái vặn
  Cái ngắt

  Ngoại động từ

  Véo, vặn
  she tweaked his ear playfully
  cô ấy đùa véo tay anh ta
  Ngắt
  to tweak a flower
  ngắt một bông hoa
  Cải tiến
  Chỉnh sửa, thêm bớt, nghịch
  He tweaked my car a little bit and came up with this.
  Anh ấy chỉnh sửa xe ô tô của tôi một chút và đã ra được món này đây.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  adjust , jerk , pinch , pluck , pull , tease , twist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X