• /´tu:¸fould/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Gấp đôi, nhiều hơn hai lần
  a twofold increase
  một sự tăng lên gấp đôi
  Hai phần, bao gồm hai phần
  a twofold development plan
  một kế hoạch phát triển gồm hai phần

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gấp đôi

  Kinh tế

  gấp đôi, nhiều hơn hai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X