• /dju:pleks/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hai, kép đôi
  a duplex lamp
  đèn hai bấc
  duplex telegrapghy
  điện báo hai chiều
  duplex apartment
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) buồng hai tầng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà cho hai hộ ở

  Hình thái từ

  • V-ing. duplexing

  Chuyên ngành

  Ngành in

  sự in song công

  Giải thích VN: việc in theo chế độ 1:2; 2:1 hoặc 2:2. Một thuật ngữ hay dùng hơn là in hai mặt.

  Toán & tin

  sự song công
  FD (fullduplex)
  sự song công toàn phần
  theo hai chiều
  thông tin trùng

  Xây dựng

  công trình kép
  nhà đôi

  Kỹ thuật chung

  kép
  đôi
  nhà liền nhau
  linh kiện kép

  Giải thích EN: Two separate systems or parts of a machine that share the same environment or operating procedure.

  Giải thích VN: 2 bộ phận của một bộ máy cùng hoạt động trong một môi trường và cùng trong 1 quá trình.

  ghép cặp
  hai
  hai chiều
  duplex cable
  cáp hai chiều
  duplex channel
  kênh hai chiều
  duplex circuit
  mạch hai chiều
  duplex extrusion line
  dây chuyền ép suất hai chiều
  duplex transmission
  sự truyền hai chiều
  half duplex
  kênh hai chiều
  song công
  duplex artificial line
  đường song công nhân tạo
  duplex channel
  kênh song công
  duplex circuit
  mạch song công
  duplex computer
  máy tính song công
  duplex connector
  bộ nối song công
  duplex receptacle
  vật chứa song công
  duplex scanning
  sự quét song công
  duplex system
  hệ thống song công
  duplex transmission
  sự truyền song công
  duplex transmission
  truyền song công
  FD (fullduplex)
  sự song công toàn phần
  FDX (fullduplex)
  song công toàn phần
  Frequency Division Duplex (FDD)
  song công chia tần số
  Full - Duplex Transmission (FDX)
  truyền dẫn song công hoàn toàn
  full duplex
  song công hoàn toàn
  Full Duplex (FD)
  song công hoàn toàn
  full duplex ability
  kiểu khai thác song công
  full duplex ability
  phương thức khai thác song công
  Full Duplex Ethernet (FDE)
  Mạng Ethernet hoàn toàn song công
  full duplex operation
  thao tác song công toàn phần
  full duplex operation
  vận hành song công toàn phần
  Full-Duplex (FDX)
  song công toàn phần-FDX
  half duplex
  bán song công
  half duplex
  kênh song công
  Half Duplex Modulation Parameters in the V34 negotiation (MPH)
  Các tham số điều chế bán song công trong thương lượng V34
  half duplex-HDX
  bán song công
  Half-Duplex (HDX)
  bán song công
  half-duplex modem
  môđem bán song công
  half-duplex transmission
  truyền bán song cong
  Half-Duplex Transmission Module (X.25) (HDTM)
  môđun truyền dẫn bán song công
  Link Access Procedure half-duplex (X.32) (LAPV)
  Thủ tục truy nhập tuyến bán song công (X.32)
  semi-duplex operation
  hoạt động bán song công

  Kinh tế

  phòng hai tầng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X