• /´dʒemi¸neit/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) từng cặp, từng đôi

  Ngoại động từ

  (sinh vật học) sắp thành cặp, sắp thành đôi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  biform , binary , dual , duple , duplex , duplicate , twofold

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X