• Xây dựng

  sự đông kết lần cuối (xi măng...)

  Kỹ thuật chung

  bộ cuối

  Giải thích EN: The ratio of the length of a specimen prior to testing to its length at the moment of fracture, expressed as a percentage. Giải thích VN: Tỷ số của độ dài một mẫu thử trước khi kiểm tra độ dài của nó khi bị nứt gãy, được biểu thị bằng tỷ số phần trăm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X