• /¸ju:ni´lætərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở về một phía; một bên, đơn phương
  unilateral contract
  hợp đồng ràng buộc một bên
  unilateral repudiation of a treaty
  sự đơn phương xoá bỏ một hiệp ước

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) một phía

  Xây dựng

  phía [một phía]

  Cơ - Điện tử

  (adj) một phía, đơn phương, một bên

  Cơ khí & công trình

  về một bên

  Y học

  một bên

  Kỹ thuật chung

  địa phương
  đơn phương
  unilateral incompatibility
  tương kỵ đơn phương
  một chiều
  unilateral conductor
  vật dẫn điện một chiều
  unilateral constraint
  sự liên kết một chiều
  unilateral inheritance
  di truyền một chiều
  một phía

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X