• /ʌn´ɔ:gə¸naizd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có tổ chức, vô tổ chức
  Không có trật tự, không ngăn nắp, không hữu hiệu
  Không được sắp xếp, không được chuẩn bị
  Không có chân trong nghiệp đoàn (về công nhân)

  Chuyên ngành

  Y học

  vô cấu trúc, không có cơ quan

  Điện lạnh

  không có trật tự
  vô định hình

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X