• (đổi hướng từ Scrambled)
  /skræmbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bò, sự trườn (trên miếng đất mấp mô)
  Cuộc thi mô tô, cuộc thử mô tô (trên bãi đất ghồ ghề)
  Sự tranh cướp, sự tranh giành ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the scramble for office
  sự tranh giành chức vị

  Nội động từ

  Bò, toài, trườn (trên đất mấp mô)
  Tranh cướp, tranh giành ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to scramble for a living
  tranh giành để kiếm sống
  (hàng không) cất cánh

  Ngoại động từ

  Tung ném (tiền để trẻ con tranh nhau)
  Bác (trứng)
  Đổi tần số (ở (rađiô)...) để không ai nghe trộm được
  (kỹ thuật) chất đống lộn bậy; trộn hỗn độn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ( (thường) + up) thu nhặt linh tinh, thu thập không có phương pháp

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khuấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X