• /'houplis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng
  a hopeless case
  một trường hợp không hy vọng gì chữa chạy được (bệnh)
  a hopeless plan
  mọt kế hoạch không hy vọng thành công
  Thâm căn cố đế, không thể sửa chữa được nữa, không còn hy vọng gì vào được
  a hopeless drunkard
  một anh chàng rượu chè be bét chẳng có cách gì mà sửa được nữa

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tuyệt vọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X