• /´pɔintlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cùn, không nhọn
  Vô nghĩa, không ý vị, lạc lõng, vu vơ (câu chuyện); vô dụng, vô mục đích (người, vật)
  make a pointless remark
  đưa ra một nhận xét vô nghĩa


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X