• Kỹ thuật chung

    nhiệt kế đảo không bảo vệ

    Giải thích EN: A reversing thermometer for measuring seawater temperature that is not protected against hydrostatic pressure. Giải thích VN: Một nhiệt kế đảo chiều để đo nhiệt độ nước biển không được bảo vệ chống lại áp suất nước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X