• /´juərin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước đái, nước tiểu

  Động từ

  Đi đái, đi tiểu

  Chuyên ngành

  Y học

  nước tiểu
  black urine
  nước tiểu đen
  crude urine
  nước tiểu nhạt màu
  febrile urine
  nước tiểu sốt
  urine culture
  nuôi cấy nước tiểu

  Kỹ thuật chung

  nước giải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  diuretic
  noun
  anuresis , diabetis , diuretic , emiction , enuresis , lateritious sediment , micturition , piss , stale (urine of horses and cattle).associated words: uronology , strangury , urea , urethra , uretic , uric , urinal , urinary , urinate , urination , uriniferous , urolith , uroscopy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X