• Xây dựng

  bê tông (tạo) chân không

  Kỹ thuật chung

  bê tông chân không

  Giải thích EN: Concrete poured into a form fitted with a vacuum mat that sucks out excess water and air, resulting in a dense, strong, fast-setting concrete. Giải thích VN: Bê tông đổ vào một mẫu khớp với lớp gia cố hút hết không khí và nước thừa, tạo cho bê tông chắc, cứng và nhanh đông đặc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X