• (đổi hướng từ Poured)
  /pɔ:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Rót, đổ, giội, trút
  to pour coffee into cups
  rót cà phê vào tách
  river pours itself into the sea
  sông đổ ra biển
  to pour cold water on someone's enthusiasm
  (nghĩa bóng) giội gáo nước lạnh vào nhiệt tình của ai
  (nghĩa bóng) thổ lộ, bộc lộ, trút ra
  to pour one's sorrows into somebody's heart
  thổ lộ hết nỗi buồn với ai

  Nội động từ

  Đổ, chảy tràn
  ( + down) mưa như trút
  it is pouring; it is pouring down; it is pouring with rain
  mưa như trút
  to pour forth
  đổ ra, rót ra, làm chảy tràn ra; chảy tràn ra (nước...)
  Tuôn ra, phun ra (những lời chửi rủa...), trút ra (cơn giận...)
  Toả ra, làm lan ra (hương thơm...)
  Bắn (đạn) như mưa; đổ ra, lũ lượt (đám đông...)
  to pour in
  đổ vào, trào vào, đổ dồn về, trào về
  letters pour in from all quarters
  thư từ khắp nơi dồn về tới tấp
  Lũ lượt đổ về (đám đông)
  pour oil on troubled waters
  (nghĩa bóng) cố gắng xoa dịu sự bất đồng, sự tranh chấp (làm nguôi cơn giận...)
  it never rains but it pours
  phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí
  pour oil on the flames
  lửa đổ thêm dầu
  pour scorn on somebody/something
  dè bỉu ( ai/cái gì)

  Danh từ

  Trận mưa như trút
  Mẻ chảy (mẻ gang, thép... chảy ở lò ra)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) rót, đúc

  Hóa học & vật liệu

  sự trút xuống

  Xây dựng

  đổ nước

  Kỹ thuật chung

  chất đống
  chảy tràn
  out pour
  chảy tràn ra
  đắp
  đổ
  đổ (bê tông)
  pour monolithically
  đổ (bê tông) toàn khối
  rate of pour
  tốc độ đổ bê tông
  mưa như trút
  mưa rào
  rót
  sự đúc
  sự đổ
  sự rót

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X