• Hóa học & vật liệu

  bay hơi ở môi trường chân không

  Giải thích EN: The intense vaporization or flashing of a heated liquid when released to a lower pressure or vacuum. Giải thích VN: Sự bay hơi mạnh mẽ của một chất lỏng bị đốt nóng khi xả ra ở áp suất thấp hay chân không.

  bùng cháy trong chân không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X