• (đổi hướng từ Vandalizing)
  /'vændəlaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác vandalise

  Ngoại động từ

  Có chủ ý phá hoại, có chủ ý làm hư hỏng (tài sản công cộng..)
  to vandalize a lift
  phá hoại thang máy
  Đối xử dã man, phá hoại một cách ngu xuẩn

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X